ipta
"Pendidikan Sepanjang Hayat" 
   Utama

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Terdapat tiga kategori IPTA iaitu:

1. UNIVERSITI PENYELIDIKAN:

Universiti penyelidikan ialah universiti awam yang telah diiktiraf oleh Jemaah Menteri pada 11 Oktober 2006 untuk menjadi hab kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan. Universiti penyelidikan terdiri daripada lima (5) buah universiti awam.
 

 

2. UNIVERSITI KOMPREHENSIF:

Universiti komprehensif ialah universiti awam yang yang berperanan sebagai pusat pengajian bagi program pra-siswazah, siswazah dan pasca siswazah dalam pelbagai bidang tanpa menfokuskan kepada sesuatu pengkhususan sahaja.

3. UNIVERSITI BERFOKUS:

Universiti berfokus ialah universiti awam yang memberikan lebih tumpuan kepada bidang - bidang tertentu seperti teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan.

Universiti Berfokus terdiri daripada 12 universiti iaitu :

 1. Universiti Teknologi Malaysia
 2. Universiti Utara Malaysia
 3. Universiti Pendidikan Sultan Idris
 4. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 5. Universiti Teknikal Malaysia Melaka
 6. Universiti Malaysia Perlis
 7. Universiti Malaysia Terengganu
 8. Universiti Malaysia Pahang
 9. Universiti Sains Islam Malaysia
 10. Universiti Darul Iman Malaysia
 11. Universiti Malaysia Kelantan
 12. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Universiti berfokus ialah universiti awam yang memberikan lebih tumpuan kepada bidang - bidang tertentu seperti teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan. Antara ciri-ciri universiti berfokus ialah :

 • Bidang pengajian berfokus
 • Kemasukan kompetitif
 • Pensyarah berkualiti
 • Nisbah siswazah dan pasca siswazah 70 : 30

PERMOHONAN IPTA 2015

Permohonan
Permohonan Kemasukan

Baru • Permohonan Kemasukan ke IPTA/Politeknik Premier/Politeknik Konvensional/METrO/Kolej Komuniti dan ILKA bagi program pengajian lepasan SPM/setaraf dan STPM/Matrikulasi KPM/Asasi/setaraf Sesi 2015/2016

 
Panduan
Soalan Lazim

Baru • Klik untuk lihat soalan-soalan dan jawapan-jawapan kepada pertanyaan lazim

Panduan Permohonan IPTA

Klik untuk ke laman e-Panduan Permohonan Kemasukan Ke IPTA/Politeknik Premier

Panduan Permohonan ILKA

Klik untuk ke laman e-Panduan Permohonan Kemasukan Ke Politeknik Konvensional, METrO dan ILKA

 
Panduan
Syarat Am Permohonan

Klik untuk lihat syarat-syarat am program pengajian bagi program lepasan SPM dan STPM setaraf

Nombor Unik ID

Baru • Klik untuk lihat maklumat berkaitan pembelian Nombor Unik ID
(Diperlukan semasa membuat permohonan)

 widgets